Rotary Club of Bombay West - Rotary India

Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:05-Feb-2023

Birthday

 1. Balkrishna Shroff
  05-02
 2. Kunal Kulvir Sehgal
  06-02
 3. Nilesh Samant
  13-02
 4. Paresh S Dodhiwala Dr.
  13-02
 5. Siddhant Bhide
  14-02
 6. Lomas Chirag Mehta
  14-02
 7. Sandeep Vasani
  15-02
 8. Ameet Shah
  15-02
 9. Maya Bhatt
  28-02

Anniversary

 1. Nandivardhan Jain
  01-02
 2. Vivek Mehta
  05-02
 3. Arvind Shah
  06-02
 4. Prabha Binani
  07-02
 5. Kishenkumar Agarwal
  09-02
 6. Apurva Nanavati
  10-02
 7. Rajesh Chandra Verma
  12-02
 8. Anand Gupta Dr.
  14-02
 9. Tushar Shah Dr.
  14-02
 10. Nilesh Samant
  15-02
 11. Mayank Bathwal
  17-02
 12. Snehal Jhaveri Dr.
  17-02
 13. Kamal Narsaria
  18-02
 14. Rakesh Saraf
  18-02
 15. Mahesh Kokate
  18-02
 16. Krishna Kejriwal
  20-02
 17. Rajiv Dave
  20-02
 18. Shailesh Dalal
  20-02
 19. Devendra Raichura
  20-02
 20. Ashok Deorah
  26-02
 21. Hiralal Suthar
  28-02
 22. Prakash Rastogi
  28-02
 23. Anil Ganu
  28-02